ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมแนะแนวการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดร.รินทร์ทอง เครือบุญ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเลี้ยงฉลองต้อนรับปีใหม่ร่วมกัน

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง ผู้อ่าน
1  อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 39
2  ออกหน่วยมิตรประชากองบิน๗ 38
3  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 349
4  ทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสถลธรรมาราม วันที่ 11 พ.ค. 61 73
5  แนะแนวการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 290
ข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง ผู้อ่าน
ข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ

ดร.รินทร์ทอง เครือบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลิงค์น่าสนใจ

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ เกาะหลีเป๊ะ
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำปี 2561
บรรยากาศภายในวิทยาลัยฯ