ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมแนะแนวการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพในมาตรฐานอาชีวศึกษาและแนวทางการส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการการสอนของครู

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561 ร่วมกับอำเภอพุนพิน เทศบาลเมืองท่าข้ามและหน่วยงานต่างๆ

ดร.รินทร์ทอง เครือบุญ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเลี้ยงฉลองต้อนรับปีใหม่ร่วมกัน

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง ผู้อ่าน
1  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 การแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 28
2  ทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสถลธรรมาราม วันที่ 11 พ.ค. 61 14
3  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 210
4  อบรมการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ 230
5  เข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2560 238
ข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง ผู้อ่าน
ข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ

ดร.รินทร์ทอง เครือบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลิงค์น่าสนใจ

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ เกาะหลีเป๊ะ
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำปี 2561
บรรยากาศภายในวิทยาลัยฯ