สมัครสมาชิก เข้าระบบ   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ

   พยากรณ์สภาพอากาศ   

   ปฏิทินกิจกรรม   
ธันวาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

วันนี้
 • สอบ v-net ปวช.3 (8:00)
  พรุ่งนี้:
 • สอบ v-net ปวส.2 (8:00)
  กิจกรรม
  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

 •    ระบบสารสนเทศ   

     เข้าระบบ   
  ชื่อเรียก

  รหัสผ่าน

  สมัครสมาชิก
  ลืมรหัสผ่าน ?.

     เว็บลิงค์เพื่อนบ้าน   
 • สำนักงานคณะกรรมการส่...
 • กรมแรงงานรับสมัครงาน
 • สถาบันเทคโนโลยปัญญาภ...
 • กองทุนเพื่อกู้ยืมการ...
 • กรมอาชีวศึกษา

 •    แบนเนอร์ลิงค์   
  กรมอาชีวศึกษา
  ภาพกิจกรรมโรงเรียน
  เว็ปไซต์ในเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  ประวัติสถานศึกษา

   โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ  เดิมชื่อ “โรงเรียนช่างกลสุราษฎร์ธานี”  ตั้งอยู่เลขที่ 13 ซอย    ช่างกล ถนนธราธิบดี  ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในเนื้อที่ 21 ไร่เศษ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างยนต์ เมื่อวันที่                   2มิถุนายน 2520  โดยบริษัทพัฒนาอาชีวสุราษฎร์ธานีจำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาต ในปีแรกเปิดทำการเรียนการสอน มีนักเรียน 240 คน   มีครูและพนักงาน 14คน  เปิดรับนักเรียนประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนดำรงอยู่ได้ด้วยเงินบำรุงการศึกษาจากนักศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ  ได้สนับสนุนงบประมาณ 2ประเภท ได้แก่เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนประจำปีและเงินกองทุนเงินกู้ให้กับนักเรียนยากจน

                        ปีการศึกษา 2527  กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนอีกหนึ่ง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง และได้อนุญาตให้ขยายการศึกษาถึงระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกช่างยนต์

                  ปีการศึกษา 2530 (21 ก.พ.) คณะกรรมการอาชีวสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้ขายกิจการโรงเรียนช่างกล      สุราษฎร์ธานี  ให้กับ นายวีรวัฒน์  วรรณศิริ เป็นผู้รับใบอนุญาตและบริหารกิจการจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

  พ.ศ. 2531       กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้ขยายการศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  พ.ศ. 2532        กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้เปิดทำการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)          คณะบริหารธุรกิจ  2 ภาควิชา คือ ภาควิชาการบัญชี และภาควิชาภาษาต่างประเทศ

  พ.ศ. 2532        เปลี่ยนหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา เป็นหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

  พ.ศ. 2533        กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้โรงเรียนช่างกลสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนโปลีเทคนิคสุราษฎร์ธานี

   พ.ศ. 2533        ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  แผนกช่างยนต์

   พ.ศ. 2541        เพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล

   พ.ศ. 2546         ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  พ.ศ. 2547        ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเรียนจากเดิม โรงเรียนโปลีเทคนิคสุราษฎร์ธานี เป็น โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ

  พ.ศ. 2550         ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  พ.ศ. 2551       ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา รอบสอง

   พ.ศ. 2556       ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  พ.ศ. 2557        ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา รอบสาม

   

  Smile วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

  โทร 077-311411,077-240208Smile


  658569 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack