สมัครสมาชิก เข้าระบบ   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ

   พยากรณ์สภาพอากาศ   

   ปฏิทินกิจกรรม   
ธันวาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

วันนี้
 • สอบ v-net ปวช.3 (8:00)
  พรุ่งนี้:
 • สอบ v-net ปวส.2 (8:00)
  กิจกรรม
  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

 •    ระบบสารสนเทศ   

     เข้าระบบ   
  ชื่อเรียก

  รหัสผ่าน

  สมัครสมาชิก
  ลืมรหัสผ่าน ?.

     เว็บลิงค์เพื่อนบ้าน   
 • สำนักงานคณะกรรมการส่...
 • กรมแรงงานรับสมัครงาน
 • สถาบันเทคโนโลยปัญญาภ...
 • กองทุนเพื่อกู้ยืมการ...
 • กรมอาชีวศึกษา

 •    แบนเนอร์ลิงค์   
  กรมอาชีวศึกษา
  ภาพกิจกรรมโรงเรียน
  เว็ปไซต์ในเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  วิสัยทัศน์        มุ่งเน้นคุณธรรม  นำวิชาการ        พัฒนาท้องถิ่น  ทักษะเด่นทางวิชาชีพ

  พันธกิจ        
         1.  ให้การศึกษาอบรมและฝึกทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมไทย
         2.  พัฒนาการบริหารและการจัดการด้านการเรียนการสอน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
         3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีความรู้ ความชำนาญในแต่ละสาขาวิชาชีพและงานที่รับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้น โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
         4.  จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง

   ปรัชญา      ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

   อัตลักษณ์   ทักษะเด่น  เน้นวินัย
         
   เอกลักษณ์    วัยใส ไหว้สวย
   
  ปรับปรุงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2559

  Smile วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

  โทร 077-311411,077-240208Smile


  658568 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack